Start > Ausstellungen > Terunobu Fujimori

Museum Villa Stuck Museum Villa Stuck
Museum Villa Stuck

Terunobu Fujimori, Takasugi-an / Zu hohes Teehaus
2004, Miyagawa Takjabe, Chino, Nagano Präfektur © Terunobu Fujimori